top of page

Dokumenti > Gada pārskati, budžets

Gada pārskati

2021. g.

2020. g.

2019. g.

2018.g.

2017.g.

Biedrības budžets

2022. g.

2021. g.

 

2020. g.

Informācija par saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu

2020. g.

Biedrības "Latvijas Aeroklubs " 2020.gada valsts budžeta līdzekļu izlietojums

 

Atskaite par VKS līdzekļu izlietojumu, 2020.g.

Atskaite par VB līdzekļu izlietojumu, 2020.g.

2021. g.

bottom of page