top of page

Biedrības budžets

2022. g.

2021. g.

 

2020. g.

Informācija par saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu

2020. g.

Biedrības "Latvijas Aeroklubs " 2020.gada valsts budžeta līdzekļu izlietojums

 

Atskaite par VKS līdzekļu izlietojumu, 2020.g.

Atskaite par VB līdzekļu izlietojumu, 2020.g.

2021. g.

2022. g.

bottom of page