Dokumenti > Gada pārskati, budžets

Gada pārskati

2020. g.

2019. g.

2018.g.

2017.g.

Biedrības budžets

2021. g.

 

2020. g.

Biedrības "Latvijas Aeroklubs " 2021.gada budžets

 

Biedrības "Latvijas Aeroklubs " 2020.gada budžets

Informācija par saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu

2020. g.

Biedrības "Latvijas Aeroklubs " 2020.gada valsts budžeta līdzekļu izlietojums

 

Atskaite par VKS līdzekļu izlietojumu, 2020.g.

Atskaite par VB līdzekļu izlietojumu, 2020.g.

2021. g.