top of page

Kontakti

Kontaktinformācija

Latvijas Aerokluba e-pasts: info@aeroclub.lv

Kopējais Latvijas Aerokluba valdes e-pasts: valde@aeroclub.lv


Normunds Pakulis, valdes priekšsēdētājs, +371 26841427, info@paragliding.lv
Vladimirs Čamāns, valdes loceklis, +371 29282392, vladimirs.camans@inbox.lv
Maija Burdaja, valdes locekle, +371 26741212, maijabr7@inbox.lv

Ināra Avotiņa, izpilddirektore, +371 29229743, inara.avotina2@gmail.com

FAI Reģionālais viceprezidents (no 10.11.2021.) - Arnis Bača, arnis.b2@inbox.lv


Vienotais reģistrācijas numurs 40008028899
Reģistrācijas datums: 15.03.1993.
Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēts 10.05.2005.

Juridiskā adrese: Augusta Deglava iela 126-45, Rīga, LV-1082

Valsts budžeta līdzekļu konts:
Valsts kase: LV41TREL9152650000000, kods TRELL22
 
Biedrības norēķinu konts Latvijas kredītiestādē:
A/S Swedbank: LV74HABA000140J030115, kods HABALV22

bottom of page