top of page

Par Aeroklubu > Valde

Valde

Normunds Pakulis, valdes priekšsēdētājs
Vladimirs Čamāns, valdes loceklis
Maija Burdaja, valdes locekle

Valde ievēlēta 22.11.2020., valdes pilnvaru termiņš 21.11.2024.

bottom of page