top of page

Partneri > LSFP

LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME

Latvijas Sporta federāciju padome (turpmāk – LSFP), atbilstoši LSFP statūtiem, ir sporta nozares patstāvīga Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīto 95 sporta federāciju apvienība, kura atbilstoši Sporta likumam pārstāv un īsteno to kopīgās intereses.

Latvijas Sporta federāciju padomes mājaslapa - šeit.

Biedrība "Latvijas Aeroklubs" ir LSFP biedrs un LSFP atzītā sporta federācija.

bottom of page