top of page

Informācija par biedrības “Latvijas Aeroklubs” valdes sēdi, 2021.gada 23.februārī plkst. 18.00

Informējam, ka 2021.gada 23.februārī plkst. 18.00, ZOOM platformā, noritēs biedrības "Latvijas Aeroklubs" (Biedrība) valdes sapulce ar sekojošu darba kārtību:

1. Biedrības valdes ziņojums.

2. Biedrības biedra “Sporta klubs “99 GAISA BALONI””, reģ. Nr. 40008064917 izslēgšana no Biedrības, pamatojoties uz Biedrību un nodibinājumu likuma 31.pantu un Biedrības Statūtu 4.2., 4.8.2., 4.8.3., 4.8.4.punktiem, kā arī saņemto Biedrības biedru iesniegumu.

3. Biedrības biedra “Latvijas Gaisa balonu sporta savienība”, reģ. Nr. 40008059668 izslēgšana no Biedrības, pamatojoties uz Biedrību un nodibinājumu likuma 31.pantu un Biedrības Statūtu 4.8.2., 4.8.3., 4.8.4.punktiem, kā arī saņemto Biedrības biedru iesniegumu.

Sapulces norises laiks 2021.gada 23.februāris plkst. 18:00.

Papildinformācija: info@aeroclub.lv

Comentários


bottom of page