top of page

Partneri > LSFP1

LSFP - Latvijas Sporta Federāciju Padome

Latvijas Sporta federāciju padome (turpmāk – LSFP), atbilstoši LSFP statūtiem, ir sporta nozares patstāvīga Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīto 95 sporta federāciju apvienība, kura atbilstoši Sporta likumam pārstāv un īsteno to kopīgās intereses.

Latvijas Aeroklubs ir LSFP biedrs un atzītā sporta federācija 

Atzinums - [aplūkot]

bottom of page