Latvijas Aerokluba budžeta tāme 2020.gads 

Latvijas Aerokluba budžeta tāme 2019.gads 

Latvijas Aerokluba gada pārskati