top of page

Konkursa "Aviācijas sports un vide" uzvarētāju Latvijas ieskaitē apbalvošana

Ziņojam, ka Starptautiskā Aeronautikas federācijas (FAI - Federation Aeronautique Internationale) un Latvijas Aeroklubu (LAK) izsludinātā vizuālās mākslas konkursa (2023.gads) ""Aviācijas sports un vide" Latvijas posma uzvarētāju apbalvošana notiks 27.augustā, plkst. 12:30, lidostā Spilve (koordinātas - https://goo.gl/maps/4C3MNCkhmK8geHLj9 )

Konkursa uzvarētāji (pirmo trīs vietu ieguvēji) kā apbalvojumus saņems piemiņas balvas un lidojumu ar lidmašīnu Cessna virs Rīgas.

Uzvarētāji var ierasties uz apbalvošanu kopā ar vecākiem vai skolas audzinātājiem.

Uzvarētājiem jāierodas uz apbalvošanu līdzi ņemot (ja ierodas bez vecākiem) vecāku rakstisku, brīvas formas piekrišanas vēstuli par to, ka piekrītat bērnu lidojumam ar lidmašīnu.

Zemāk vēlreiz visi šī gada uzvarētāji.

1.grupa

(dzimšanas datums no 2013.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim)

1.vieta Emīlija Sala Alsungas mūzikas skola

2.vieta Magdalēna Pētersona Alsungas mūzikas skola

3.vieta Matīss Godelis Jelgavas mākslas skola

2.grupa

(dzimšanas datums no 2009.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim)

1.vieta Marta Norde Ventspils mākslas skola

2.vieta Ikerte Katrīna Smiltenes mākslas skola

3.vieta Kalcenaus Hugo Baldones mākslas skola

3.grupa

(dzimšanas datums no 2005.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim)

1.vieta Milana Veikša Ventspils mākslas skola

2. vieta Sofija Rubīna Ventspils mākslas skola

3. vieta Vlada Veikša Ventspils Mākslas skola

Uz tikšanos Spilves lidlaukā!

Ja rodas papildus jautājumi, droši zvaniet, Normunds 26841427.

P.S. Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ pasākums var tikt pārcelts uz citu laiku, iepriekš par to brīdinot visus uz deklarētajām/zīmēšanas konkursa pieteikumā minētajām e-pastu adresēm. Paldies par sapratni.

Normunds Pakulis

Biedrības "Latvijas Aeroklubs" valdes priekšsēdētājs

+371 26841427

Comments


bottom of page