top of page

Informācija LV nacionālo pilotu apliecību turētājiem!


Š.g.16.novembrī MK pieņēma jaunu tiesisko regulējumu attiecībā uz LV pilotu apliecību izsniegšanu. Jaunie noteikumi paredz, ka ar nacionālajām pilotu apliecībām (amatierpilota, lidotāja inženiera un FCL nacionālie pielikumi), kas izdotas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.51 (2011) vai MK noteikumiem Nr.762 (2018), būs atļauts veikt lidojumus līdz 2022.gada 31.martam. Tādēļ visas nacionālās apliecības ir jānomaina līdz minētajam datumam, tas ir, 2022.gada 31.martam.

Par apliecību maiņu:

  1. Visas kvalifikācijas atzīmes, kuras ir iekļautas šā brīža nacionālajā apliecībā, ir uzskatāmas par atbilstošām arī jaunajam tiesiskajam regulējumam (šīs nosacījums vairāk ir attiecināms uz FCL nacionālajiem pielikumiem, jo iepriekšējos MK noteikumos nebija iekļautas prasības Annex I gaisa kuģu klases un tipa kvalifikācijas atzīmes iegūšanai);

  2. Lai nomainītu esošo nacionālo apliecību uz jauno apliecību ir jābūt derīgām kvalifikācijas atzīmēm (tas attiecas arī uz tām kvalifikācijas atzīmēm, kurām nav derīguma termiņa, bet ir jāizpilda kvalifikācijas uzturēšanas prasības). Ja pilots līdz 2022.gada 31.martam nav izpildījusi kvalifikācijas uzturēšanas prasības, tad pēc minētā datuma pilotam, lai nomainītu apliecību, ir jāizpilda kvalifikācijas atjaunošanas prasības.

  3. Par apliecības formālo maiņu nav jāmaksā CAA valsts nodeva. Ja vienlaicīgi ar apliecība formālo maiņu pilots vēlēsies to papildināt ar jaunu kvalifikācijas atzīmes ierakstu, angļu valodas ierakstu (ja tās nebija vai mainīt līmeni vai pagarināt tā derīguma termiņu) vai noņemt apliecībā esošo ierobežojumu, būs jāmaksā CAA valsts nodeva saskaņā ar noteikto CAA maksas pakalpojuma cenrādi.


Jebkādas sīkākas informācijas iegūšanai raksti uz e-pastu inese.liege@caa.gov.lv vai tel. Nr. 67507903, Inese Lieģe, V/A “Civilās aviācijas aģentūra”, Aviācijas personāla sertifikācijas nodaļas vadītāja

Comments


bottom of page