top of page

Biedru sapulce 22.11.2020.

Pamatojoties uz biedrības "Latvijas Aeroklubs" (LAK) biedru 19.09.20. paziņojumu par LAK biedru sapulci 11.10.2020. un, ņemot vērā, ka sapulces sasaukšanas procesā nav ievērots 05.06.2020. likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 37.pants, atsaucoties uz LAK Statūtu 7.5. punktu "Kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu", un pamatojoties uz LAK valdes sēdes Nr.11/2020 no 31.10.2020. protokola punktu Nr.2, LAK valde sasauc LAK biedru sapulci 22.11.2020. pl.12.00, Rīgā, Grostonas ielā 6b, ar sekojošu darba kārtību:

1. Par biedru sapulces vadītāja, protokolētāja, balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu;

2. Par darba kārtības apstiprināšanu;

3. Par LAK prezidenta, revidenta un darba komisiju ziņojumiem;

4. Par LAK Valdes ievēlēšanu;

5. Par LAK valdes priekšsēdētāja (prezidenta) ievēlēšanu;

6. Par grozījumiem LAK Statūtos;

7. Par neuzticības izteikšanu revidentam;

8. Par revidenta ievēlēšanu;

9. Par iepriekšējās kopsapulces protokola apstiprināšanu;

10. Par Valdes sēžu protokolu Nr.1/2020 - Nr.11/2020 apstiprināšanu

Sīkāka informācija par šo sapulci ir nosūtīta visiem LAK biedriem to oficiālajiem e-pastiem.

Ja nepieciešama papildinformācija, lūgums sūtīt pieprasījumu uz e-pastu: info@aeroclub.lv

Comments


bottom of page