Ieejas forma

Meklēšana

Kalendārs

«  Februāris 2020  »
PrOTCPkSSv
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Vietnes draugi

Statistika


Kopā Online: 1
Viesi: 1
Lietotāji: 0
Trešdiena, 2020-02-19, 5:55 PM
Sveicināti Viesis
Galvenie | Reģistrācija | Ieeja
Biedrība "Latvijas Aeroklubs"

Latvijas Aerokluba Statūti


Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā

Rīgā, 2011.gada _15._jūlijā_

ar Nr._40008028899_

LATVIJAS AEROKLUBS STATŪTI

1. NOSAUKUMS.

1.1. Biedrības nosaukums ir "LATVIJAS AEROKLUBS” (saīsināti un turpmāk tekstā - LAK), un tā ir aviācijas sporta veidu federāciju/biedrību (turpmāk tekstā – SF) apvienība.

2. LAK MĒRĶI UN UZDEVUMI.

2.1.  LAK mērķi un uzdevumi  ir:

2.1.1. koordinēt Latvijā reģistrēto aviācijas sporta federāciju/biedrību darbību, pārstāvēt un  īstenot to kopīgās intereses, pārstāvēt Latviju aktīvā biedra statusā Pasaules Aviācijas sporta federācijā – Federation Aeronautique Internationale/The World Air Sports Federation (FAI) ;

2.1.2. popularizēt aviācijas sporta veidus, veidot labvēlīgu vidi tehnisko sporta veidu attīstībai, līdz ar to sekmējot inženiertehnisko zinību izplatību jaunatnes vidū; 

2.1.3. sakārtot aviācijas sporta un rekreācijas jomu valstī, sadarbojoties ar valsts institūcijām šīs jomas normatīvo aktu izstrādē.

3. LAK DARBĪBAS TERMIŅŠ.

3.1. LAK ir nodibināts uz nenoteiktu laiku.

4. BIEDRU IESTĀŠANĀS LAK, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANAS KĀRTĪBA.

4.1. Par LAK biedru var būt LR Uzņēmumu reģistrā vai Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta SF.

4.2. Katrā aviācijas sporta veidā vai darbības jomā par LAK biedru var būt tikai viena SF.

4.3. Lai kļūtu par LAK biedru, SF jāiesniedz LAK valdei iesniegums. Iesnieguma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LAK valde.

4.4. Lēmumu par biedra uzņemšanu LAK pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Ja pieteicējs nav ieradies uz sēdi objektīvu iemeslu dēļ un pieņemts noraidošs lēmums, tas var tikt izskatīts atkārtoti. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.5. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LAK biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.6. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LAK rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.7. Biedru var izslēgt no LAK ar valdes lēmumu, ja:

4.8.1. biedrs vairāk kā gadu nav nomaksājis biedra naudu;

4.8.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.8.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.8.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.9. Jautājumu par LAK biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. . Ja izslēdzamais biedrs nav ieradies uz sēdi objektīvu iemeslu dēļ lēmums var tikt izskatīts atkārtoti.  Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

5.1. LAK biedriem ir tiesības:

5.1.1. būt pārstāvētam LAK kopsapulcē ar vienu balsstiesīgu delegātu;

5.1.2. izvirzīt pārstāvjus ievēlēšanai LAK valdē;

5.1.3. saņemt regulāru informāciju par LAK valdes darbu, tai skaitā iepazīties ar visu LAK institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.4. piedalīties visos LAK organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LAK darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. LAK biedru pienākumi ir:

5.2.1. ievērot LAK statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. sniegt informāciju par savu darbību LAK valdes noteiktajos termiņos;

5.2.3. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LAK mērķu un uzdevumu realizēšanu.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. LAK STRUKTŪRVIENĪBAS.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas LAK teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LAK regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina LAK kopsapulce.


Copyright MyCorp © 2020 | Bezmaksasmājas lapu uzturēšana - uCoz